Mã sản phẩm: 08.36.101

Trọng lượng: 1,3 kg/viên

Màu: Đỏ

Kích thước (mm): 145×270

Loại: Phụ kiện