Tên sản Phẩm Ngói Tráng Men Đỏ Viglacera 10v/m2

Hãng Sản Xuất VIGLACERA THANG LONG COMPANY
Kích thước 305 x 400 mm
Độ dốc tối thiểu 17 độ
Độ dốc tối đa 90 độ
Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
Trọng lượng 2.5kg
Phần phủ (chồng mí) 50 mm
Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
Độ hút nước < 3,5%
Khoảng cách mè 320 – 340 mm
Số lượng viên/m2 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
Trọng lượng (xấp xỉ) 2.5 kg/viên