Mã sản phẩm: 08.27.101

Trọng lượng: 1,4 kg/viên

Số lượng viên mỗi đvxd: 4 viên/m

Màu: Đỏ

Kích thước (mm): 180×280

Loại: Phụ kiện